Novosti

24/09/2009

Novo radno vrijeme upravnih tijela Grada Pule

Novo radno vrijeme upravnih tijela Grada Pule od 7. rujna 2009. radnim danom je od 8 do 16 sati. Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je ponedjeljkom i četvrtkom od 8.30 do 11.30 sati te utorkom od 13 do 16 sati. Uredovno radno vrijeme pisarnice je ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8.30 do 15 sati te utorkom od 12 do 16 sati.