Novosti

24/09/2009

Uređeno parkiralište na Vidikovcu

U sklopu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini na Vidikovcu je na dijelu javne površine izgrađeno parkiralište s više od 50 parkirnih mjesta. Na Vidikovcu je u sklopu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini, na dijelu javne površine izgrađeno novo parkiralište, čime je unaprijeđena kvaliteta življenja u tom dijelu grada. 

Provedeni zahvati kod marketa na Vidikovcu uključili su radove na odvodnji oborinskih voda s površine parkirališta te postavljanje javne rasvjete. Samo parkiralište sa 52 parkirna mjesta popločeno je tlakovcem. Sve prometne pristupne površine parkirališta su asfaltirane i opremljene posebnim pristupnim rampama za osobe s invaliditetom. 

Za izvođenje ovih radova, vrijednosti 1,1 milijun kuna, te nadzor zadužene su bile tvrtke Vintijan d.o.o. i Cardo&Decumanus d.o.o.