Novosti

02/06/2009

Broj ekološki osviještenih Puljana kontinuirano raste: prikupljeno 64 posto više korisnog otpada  • Postavljanjem dodatnih 50 zelenih otoka zadovoljeni visoki standardi EU-a
  • Od siječnja do ožujka ove godine odvojeno 130 tona korisnog otpada, odnosno 64 posto više u odnosu na prvo tromjesečje protekle godine
  • Intenzivnim edukativnim aktivnostima nastavlja se podizanje stope odvajanja korisnog otpada koja sada dostiže 9 posto te čini Pulu relativno visoko ekološki osviještenim gradom.


Postignuti rezultati projekta "Zeleni otoci", uvođenja sustava selektivnog prikupljanja otpada, ukazuju na zavidan rast ekološke svijesti građana Pule. U prva tri mjeseca 2009. godine Puljani su selektivno prikupili 130 tona korisnih sirovina što predstavlja porast od 64 posto u odnosu na prvo tromjesečje protekle godine kada je skupljeno 79 tona odvojeno prikupljenog otpada. Od siječnja do ožujka ove godine građani su odvojili gotovo 100 tona papira, 10 tona staklene ambalaže, 5 tona plastike i metala te 15 tona elektroničke opreme i bijele tehnike. Prosječno je svaki stanovnik u prvom tromjesečju odvojio 2,1 kg a svako domaćinstvo 6 kg korisnog otpada.

Prije tjedan dana postavljeno je 50 novih posuda za selektivno prikupljanje otpada čime je ukupan broj postavljenih zelenih otoka u Puli dosegao 130, što je inicijalno i bio cilj. Tako na 400 građana prosječno otpada jedan zeleni otok čime su zadovoljeni i visoki standardi Europske unije. Pored toga, ukupno 150 starih kontejnera za ostali otpad je zamijenjeno novima koji su sada jasno označeni naljepnicom "Ostali otpad" kako bi se građanima olakšala selekcija. U suradnji s tvrtkom Tetrapak posude za plastičnu i metalnu ambalažu označene su edukativnim naljepnicama s uputama za odlaganje višeslojne kartonske ambalaže kao zasebne vrste otpada od velike važnosti za recikliranje papira.

Rezultati zasebnog pilot-projekta odvojenog prikupljanja "Od vrata do vrata" u Mjesnom odboru Nova Veruda pokazuju još veću stopu odvajanja otpada. Uz visoki odaziv od 60 posto stanovnika Nove Verude, oko 500 domaćinstava odvojilo je u tri mjeseca 8 tona otpada što čini 15 kg korisne sirovine po domaćinstvu, odnosno svaki je član domaćinstva unutar MO Nova Veruda prosječno odvojio 5 kg korisne sirovine. To ukazuje da je prosječna stopa odvajanja oko 5 posto. U navedeni pilot-projekt nedavno je uključeno i dodatnih 350 domaćinstava čime njihov ukupan broj u projektu doseže 1000.

Postavljanjem zelenih otoka, uvođenjem pilot-projekta "Od vrata do vrata" i otvaranjem reciklažnog dvorišta u prostorima tvrtke Metis u Šijani završena je prva faza postavljanja potrebne infrastrukture za selektivno prikupljanje. U tom smislu aktivnosti će se i nastaviti ako se ukaže potreba za dodatnim zelenim otocima ili njihovom premještanju radi olakšavanja selektivnog prikupljanja otpada građanima. Osim toga, nakon uključivanja svih domaćinstava MO Nova Veruda, metoda prikupljanja odvojenog otpada "Od vrata do vrata" proširit će se na jesen i na nove mjesne odbore.

Zaključno, Pula je s obzirom na ukupno proizvedenu količinu otpada povećala odvajanje korisnog otpada za 3 posto. Dodavanjem 5-6 posto korisnog otpada koji građani odvoje putem PET ambalaže za koju primaju novčanu naknadu, stopa odvajanja korisnog otpada u Puli iznosi 8 - 9 posot što je svrstava među gradove značajne ekološke osviještenosti.

Za uspješnost nastavka ovog dugoročnog projekta ključne su edukativne i promotivne aktivnosti radi poticanja građana na usvajanje trajnih navika odvajanja korisnog otpada. Tako je primjerice ovog mjeseca svako kućanstvo dobilo novu brošuru o recikliranju koja prikazuje načine prerade i ponovnog korištenja pojedinih vrsta odvojenog otpada i pravila njegovog razvrstavanja.

Brošura je prilagođena pojedinim mjesnim odborima tako da donosi i stiliziranu kartu područja pojedinog odbora s označenim mjestima zelenih otoka kako bi građani mogli odrediti lokaciju najbližeg zelenog otoka mjestu njihovog stanovanja.
Od ostalih edukativnih inicijativa pokrenute su aktivnosti z djeci predškolske i školske dobi, od kojih je 1500 djece dobilo prigodne bojanke i DVD. Pored toga, održane su zanimljive interaktivne predstave ekološkog karaktera i brojne radio i TV emisije, prezentacije te su izrađeni prigodni TV spotovi i spotovi koji će se prikazivati prije kino-predstava.

Pula Herculanea, Grad Pula i Zelena Istra zajednički nastavljaju rad na projektu razvoja sustava selektivnog prikupljanja s naglaskom na edukativnim aktivnostima ključnima za postizanje što veće stope odvajanja otpada i kontinuirano podizanje razine ekološke svijesti građana.