Novosti

01/06/2009

Predstavljeni rezultati pilot-projekta selektivnog prikupljanja otpada

Gradonačelnik Boris Miletić, direktor Herculanee Igor Stari i predstavnica Zelene Istre Milena Radošević jučer su na Portarati predstavili novinarima rezultate pilot-projekta "Od vrata do vrata" provedenog u Mjesnom odboru Nova Veruda. Pilot-projekt selektivnog prikupljanja otpada započeo je radi definiranja, praćenja i verifikacije ključnih parametara za utvrđivanje optimalnog sustava gospodarenja komunalnim otpadom. U projekt je ukupno uključeno 541 domaćinstvo, odnosno 11 ulica Nove Verude, a u njemu je dosad sudjelovalo 385 domaćinstava koja su barem jednom odložila vrećicu s otpadom ispred svojih vrata.

Tijekom tri mjeseca trajanja projekta određeni broj domaćinstava stekao je navike selektiranja i uspio izdvojiti 12 posto sirovina iz otpada. Kada bi sva pulska domaćinstva selektirala otpad, tada bi količina izdvojenog otpada kroz jednu godinu iznosila 3.450 t otpada, odnosno 493 kamiona otpada više kod sakupljača korisnih sirovina. Osim uštede prostora na odlagalištu, iz starih iskorištenih proizvoda dobili bi se novi proizvodi uz manje utroška vode, energije i materije te smanjenje emisije ugljičnog dioksida.

Uz ovaj pilot-projekt, predstavljeni su i rezultati sustava odlaganja otpada kroz "zelene otoke" te najavljene daljnje aktivnosti kojima će se unaprijediti sustav gospodarenja otpadom. Ove godine je u proračunu osigurano 800.000 kuna za ove aktivnosti, a jedna od njih je postavljanje još 60-ak "zelenih otoka".