Novosti

01/05/2009

42. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I R E D:

1.Vijećnička pitanja
2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 41. sjednice Gradskog vijeća od 01.10.2008. godine
3.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Javne ustanove Pula Sport
4.Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Pule
5.Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pule
6.Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u Gradu Puli
7.Donošenje Odluke o radnom vremenu u djelatnosti trgovine
8.Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2008. godinu
9.Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svijetleće prometne signalizacije
10.Donošenje Odluke o kulturnoj suradnji između Grada Pečuha i Grada Pule
11.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za prvo polugodište 2008. godine
12.Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta javne vatrogasne postrojbe Pula
13.Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Zaštitne radionice Tekop Nova ustanove za zapošljavanje osoba s invaliditetom
14.Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Škole za odgoj i obrazovanje - Pula
15.Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Monte Zaro
16.Donošenje Rješenja o imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti