Novosti

01/05/2009

41. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I R E D:
1.Vijećnička pitanja
2.Izvješće Mandatne komisije:
a.o prestanku vijećničkog mandata Latinke Janjanin i verifikaciji mandata zamjenika člana u Vijeću (Dušanka Šijan-Pavletić)
b.o prestanku vijećničkog mandata Svetislava Dovijanića pok. i verifikaciji mandata zamjenika člana u Vijeću (Svetlana Lukež)
3.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 39. sjednice Gradskog vijeća od 11.07.2008. godine
4.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 40. sjednice Gradskog vijeća od 15.07.2008. godine
5.Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije
6.Donošenje Odluke o dopuni Odluke o priključenju građevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda
7.Donošenje Odluke o dopuni Odluke o priključenju građevina na sustav opskrbe pitkom vodom
8.Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Pule za 2008. godinu
9.Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2008. godine
10.Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2008. godini za Grad Pulu
11.Donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu Grada Pule za 2008. godinu
12.Donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule za 2008. godinu
13.Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjel za kulturu Grada Pule za 2008. godinu
14.Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2008. godinu
15.Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2008. godinu