33. Tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

PODIJELI
01 / 05 / 2009
D N E V N I R E D:

1.Sustav gospodarenja otpadom na području Istarske županije
2.Sustav za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule