30. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

PODIJELI
01 / 05 / 2009
30. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u utorak 30. listopada 2007. u 17 sati u Komunalnoj palači.

Dnevni red

1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća od 26.09.2007.
3. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća od 29.09.2007.
4. Donošenje Odluke o određivanju nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Pule
5. Donošenje Zaključka o davanju mišljenja o raspolaganju nekretninama unutar priobalnog područja južnog dijela grada Pule
6. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini PULA PARKINGA d.o.o. Pula za proširenje djelatnosti
7. Donošenje Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za Grad Pulu
8. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini PLINARA d.o.o. Pula za proširenje djelatnosti
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Javnoj ustanovi Pula Film Festival
10. Donošenje Zaključka o:
a) otvaranju računa-podračuna posebne namjene - ADRIANET
b) otvaranju računa-podračuna posebne namjene - INFIORE