109. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 108. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Donošenje Zaključka o povlačenju tužbe protiv tuženika Ivandić Vlatka u parničnom predmetu Posl.br.P-371/08
3.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave uredskog materijala - zajednička nabava, Evidencijski broj nabave 8/08
4.Donošenje Odluke o raspisivanju poziva za prikupljanje pismenih ponuda radi kupnje stanova na području Grada Pule
5.Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prijenosu ovlaštenja t.d. Pula Herculanea d.o.o., a vezano uz provedbu postupka javne nabave za pružanje usluge izrade idejnog projekta odvodnje grada Pule
6.Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Višković Mirela i Koroman Adriano
7.Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Novoselić Saša, Višković Mirela i Koroman Adriano
8.Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Novoselić Saša

PREDLOŽENE DOPUNE DNEVNOG REDA:

•Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedenim izborima članova Vijeća
Mjesnog odbora Stoja i Mjesnog odbora Šijana
•Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Kraška 1 (Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije Pula)
•Donošenje Zaključka o prijenosu u vlasništvo dugotrajne imovine (računala)
•Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Medicinska škola Pula)
•Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Visoka tehnička škola u Puli - Politehnički studij)
•Donošenje Zaključka o izradi idejnog rješenja polaganja gravitacijskog cjevovoda kanalizacije Rive