107. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 106. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Donošenje Odluke o davanju garaže u Puli, na lokaciji prolaz Naša Sloga, na uporabu
3.Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2008. godinu
4.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Pule
5.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pule
6.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Ivan Martinčić
7.Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trierska 5 (Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre)
8.Donošenje Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule
9.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji kuće umjetnika na Verudi u Puli
10.Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u svrhu postave naprave za prodaju cvijeća i svijeća
11.Donošenje Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa sjedištem u Gradu Puli - nije donijeto
12.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Zaštitne radionice Tekop Nova ustanove za zapošljavanje osoba s invaliditetom

PREDLOŽENE DOPUNE DNEVNOG REDA:

•Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključaka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu
•Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu ("5. simpozij distrofičara Istre - Ususret zdravlju 2008")
•Donošenje Odluke o dopuni Odluke o otkazu ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule (Kaić Nadia - Obrt za trgovinu i uljepšavanje "BELLA") - nije donijeto
•Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (3. Konferencija socijalnih radnika Hrvatske)