106. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 104. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 105. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
3.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u kolovozu 2008. godine
•Zaključak o osudi napada na obiteljsku kuću Josipa Zidarića
4.Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec kolovoz 2008. godine
5.Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec kolovoz 2008. godine
6.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu besplatnog telefona Grada Pule za razdoblje od 01. do 31. kolovoz 2008. godine
7.Donošenje Programa stručnog usavršavanja u upravnim odjelima Grada Pule za 2008. godinu
8.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta javne vatrogasne postrojbe Pula
9.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave telekomunikacijskih usluga u mobilnim mrežama unutar zajedničke VPN mreže naručitelja za potrebe upravnih tijela Grada Pule i mjesne samouprave, javnih poduzeća i javnih ustanova Grada Pule, Turističke zajednice Grada Pule, te osnovnih škola Grada Pule - zajednička nabava
10.Donošenje Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom - Tuš Dejhalla i dr.
11.Donošenje Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom - Istra plan d.o.o.