105. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED

1.Donošenje Rješenja o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Pula
2.Donošenje Odluke o tiskanju glasačkih listića za izbor članova vijeća mjesnih odbora Stoja i Šijana
3.Donošenje Odluke o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave u predmetu nabave računalne i mrežne opreme, Evidencijski broj nabave 743/08
4.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Krizmanić Rozina i dr.
5.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave za uknjižbu prava vlasništva - Ribić Dario
6.Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Blašković Romano
7.Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Cerovlje promet d.o.o. Cerovlje
8.Donošenje Odluke o zaključivanju anexa Ugovora o uporobi poslovnog prostora
9.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2008. godinu

PREDLOŽENE DOPUNE DNEVNOG REDA:

•Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave radova na građenju prometnih površina s oborinskom odvodnjom, vodovodnom mrežom i javnom rasvjetom pristupne prometnice u zoni male privrede Valmarin u Puli
•Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti projektiranja dijela Vodnjanske ulice u Puli