102. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 101. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana rasporeda kioska za Grad Pula
3.Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovnu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Koparska kbr. 5 u Puli
4.Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovnu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Koparska kbr. 25 u Puli
5.Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovnu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Koparska kbr. 29 u Puli
6.Donošenje Zaključka o pokretanju inicijative za osnivanje poduzetničkog inkubatora Sv. Polikarp u Puli
7.Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu građevinskog zemljišta - srpanj 2008.
8.Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja kanalizacijskog voda u dijelu Ulice Sv. Felicije u Puli (MO Valdebek)
9.Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti zakupniku Generalturist d.o.o. za ulaganje - izvođenje radova adaptacije dijela poslovnog prostora u Puli, Cararrina br. 4