101. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 100. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u srpnju 2008. godine
3.Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec srpanj 2008. godine
4.Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec srpanj 2008. godine
5.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu besplatnog telefona Grada Pule za razdoblje od 01. do 31. srpnja 2008. godine
6.Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 22. kolovoza 2008. godine (Odluka o radnom vremenu u djelatnosti trgovine)
7.Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 22. kolovoza 2008. godine (Odluka o određivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika predsškolskih ustanova kojih je osnivač Grad Pula)
8.Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 29. kolovoza 2008. godine (Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti usluge projektiranja prelaganja postojeće vodovodne mreže i sintetskog plana infrastrukture dijela Ulice Prekomorskih brigada u Puli)
9.Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 29. kolovoza 2008. godine (Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti usluge projektiranja sustava odvodnje oborinskih voda dijela Ulice Prekomorskih brigada u Puli)
10.Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 29. kolovoza 2008. godine (Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija ("14. TWIN HORN BEACH PARTY" od 28. do 31. kolovoza 2008. godine)
11.Donošenje Zaključka o prijenosu u vlasništvo dugotrajne imovine Osnovnoj školi Vidikovac
12.Donošenje Zaključka o prijenosu u vlasništvo dugotrajne imovine (računala)
13.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave lož ulja, Evidencijski broj nabave 5/08
14.Donošenje Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule
15.Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga sporazuma u predmetu Div Planet d.o.o. Pula, Uskočka br. 22
16.Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Istarske ljekarne Pula, Matka Laginje br. 1
17.Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Ugostiteljaki obrt "FORUM" Pula, Forum br. 8

PREDLOŽENE DOPUNE DNEVNOG REDA:

•Donošenje Odluke o prijenosu ovlaštenja trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula
•Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
•Donošenje Odluke o sufinanciranju izgradnje zapadne tribine gradskog stadiona "Aldo Drozina" s okolišem i pomoćnim igralištem
•Donošenje Zaključka o mogućnosti drugačijeg oblikovanja građevinske čestice u postupcima izdavanja građevinskih dozvola započetim na temelju izvoda iz detaljnih planova uređenja koji su prestali važiti na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07)