Novosti

30/04/2009

99. sjednica Gradskoga poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 97. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 98. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
3. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u lipnju 2008. godine
4. Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec lipanj 2008. godine
5. Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec lipanj 2008. godine
6. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o radu upravnih tijela Grada Pule za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine
8. Donošenje Zaključka o uspostavi sustava selektivnog prikupljanja otpada na području grada Pule
9. Donošenje Zaključka o namjenskom financiranju u svrhu uređenja dječjeg igrališta i trim staze na području park - šume Šijana
10. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule
11. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina (MO Šijana, MO Štinjan, MO Stoja, MO Busoler, MO Gregovica, MO Stari Grad)
12. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta
13. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave otvorenim postupkom javne nabave za ustupanje radova na uređenju pješačkih staza, oborinske odvodnje i javne rasvjete parka Monte Zaro u Puli (MO Monte Zaro)
14. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova uređenja dječjeg igrališta u MO Sisplac - Sv. Polikarp - Ulica Sisplac između br. 9 i 29
15. Donošenje Odluke o početku postupka javna nabave otvorenim postupkom javne nabave za izgradnju dijela Ulice Lovrežica u Puli (MO Valdebek)
16. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave radova na uređenju pješačke staze uz Ulicu Marsovog polja u Puli
17. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova izgradnje dijela Japodske ulice i dijela Ulice Monvidal - prometnice s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom (MO Monvidal)
18. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije za uređenje Kandlerove ulice (MO Stari Grad)
19. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za obavljanje usluge prikupljanja i ažuriranja podataka za potrebe izrade karte buke i prometne studije Grada Pule
20. Donošenje Zaključka o uvođenju nove organizacije prometa u dijelu Benussijeve ulice u Puli (MO Nova Veruda)
21. Donošenje Zaključka o uvođenju nove organizacije prometa u dijelu Banovčeve ulice u Puli (MO Veruda)
22. Donošenje Odluke o podnošenju zahtjeva za pokretanje postupka izvlaštenja radi izgradnje Ulice Bože Gumpca
23. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o zakupu između Grada Pule i Plinare d.o.o.
24. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zajedničkom financiranju izrade projekata sanacije objekta "Studentski hotel i restoran"
25. Donošenje Odluke o sufinanciranju izvedbe dijela fasade u Puli, u Ulici Riva 2
26. Donošenje Odluke o sklapanju Nagodbe između Grada Pule i HEP d.d.
27. Donošenje Odluke o stupanju pravnog slijednika u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Marulićeva br. 20
28. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o rezultatima monitoring programa za drugo tromjesečje 2008. godine
29. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave sklapanjem Ugovora o obavljanju javnih usluga iz Dodatka II B Zakona u predmetu pružanja usluge sistematskih zdravstvenih pregleda službenika i namještenika Grada Pule
30. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu
31. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu
32. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje
33. Donošenje Odluke o moratoriju na raspolaganje grobnim mjestima na Gradskom groblju u Puli
34. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Stručne skupine za evaluaciju grobnih mjesta i zaštitu nadgrobnih spomenika koji čine kulturnu baštinu Grada Pule
35. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o odabiru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije.