Novosti

30/04/2009

98. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 95. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Donošenje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za prvo polugodište 2008. godine
3.Donošenje Odluke o osnivanju evaluacijske komisije za provedbu postupka lokalno otvorenog natječaja za dobavu, dostavu i montažu 20 (dvadeset) stupova za plakatiranje na području Grada Pule
4.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa i ugostiteljskih objekata
5.Donošenje Odluke kojom se nalaže izdavanje odobrenja za prekop javne prometne površine u Ulici Svetog Polikarpa, Revelanteovoj ulici i u Ulici Fižela u Puli
6.Donošenje Odluke o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za izvođenje radova uređenja pročelja zgrade (sanacije fasadnih vijenaca i ostali fasadni radovi) Forum br. 13, Pula
7.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zemljišta nužnog za redovnu uporabu građevine izgrađene na k.č.br.zgr. 1148 i dio k.č.br. 512/1 obje k.o. Pula, Bartolomeo dei Vitrei br. 3, u Puli
8.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Monte Zaro
9.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Škole za odgoj i obrazovanje - Pula
10.Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Najam audio i video opreme za potrebe praćenja nogometnih utakmica hrvatske reprezentacije na Euru 2008)
11.Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Opća bolnica Pula)