Novosti

30/04/2009

91. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:

1.Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva k.č. 543/1, k.č. 543/6 i k.č. 542/22, sve k.o. Pula, u korist Javne ustanove Pula Sport