Novosti

30/04/2009

89. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:

1.Usvajanje skraćenog zapisnika sa 87. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Donošenje Zaključka o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule
3.Donošenje Odluke o osnivanju Stručne skupine za evaluaciju grobnih mjesta i zaštitu nadgrobnih spomenika koji čine kulturnu baštinu Grada Pule
4.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
5.Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Flaciusova br. 20
6.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za obavljanje geodetskih usluga radi pripreme nekretnina za raspolaganje u Gradu Puli-Evidencijski broj nabave 78/08, E-MV
7.Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev zakupnika Grada Pule, Vitasović Živka za povrat uplaćene pričuve
8.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Vrtulić-Bobalić Mirta i Bobalić Miroslav
9.Donošenje Zaključka o organiziranju manifestacija ("Izvorni sjaj pulske Arene", "Dani Uliksa", "Istrafešt 08 Gastro", "Ljetni sajam obrtnika", "Sajam starina")
10.Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje organizacije, regulacije i sigurnosti prometa na cestama na području Grada Pule
11.Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja kanalizacijskog voda na k.č.br. 115/11 k.o. Štinjan
12.Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja fekalne kanalizacije - Veli Vrh - zapadni dio
13.Donošenje Odluke o davanju skloništa tunelskog tipa - dopunske zaštite br. 19 na lokaciji u Tomassinijevoj, Rizzijevoj i Kranjčevićevoj ulici, na uporabu u miru

PREDLOŽENE DOPUNE DNEVNOG REDA:
•Donošenje Zaključka o utvrđivanju postojanja interesa Grada Pule za zahvat u prostoru - formiranje građevnih čestica na zemljištu u vlasništvu Grada Pule - dio k.č. 780/149 k.o. Galižana (MO Veli Vrh), dio k.č. 864/103 k.o. Galižana (MO Veli Vrh) i dio k.č. 537/1 k.o. Pula (MO Gregovica)
•Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Postavljanje spomen obilježja Ivanu Vučetiću)