Novosti

30/04/2009

87. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:

1.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u ožujku 2008. godine
2.Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec ožujak 2008. godine
3.Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec ožujak 2008. godine
4.Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2007. godinu
5.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zaključka o usvajanju izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2007. godinu
6.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zaključka o usvajanju izvješća o radu Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula za 2007. godinu
7.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zaključka o usvajanju izvješća o radu Pula Film Festivala za 2007. godinu
8.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zaključka o usvajanju izvješća o radu Saveza sportova Grada Pule za 2007. godinu
9.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zaključka o usvajanju izvješća o radu Javne ustanove Pula Sport za 2007. godinu
10.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zaključka o usvajanju izvješća o radu Predškolske ustanove Rin Tin Tin za 2007. godinu
11.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zaključka o usvajanju izvješća o radu Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2007. godinu
12.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zaključka o usvajanju izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Pula za 2007. godinu
13.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži - zajednička nabava
14.Donošenje Zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva i korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Istrafešt 08 Gastro)
15.Donošenje Rješenja o odobravanju poslovanja u izmijenjenom radnom vremenu trgovačkom društvu Puljanka - Brionka d.o.o. iz Pule
16.Donošenje Zaključka o davanju odobrenja za uređenje dječjeg igrališta u Titovom parku u Puli
17.Donošenje Odluke o zajedničkom financiranju izrade projekata sanacije objekta "Studentski hotel i restoran"
18.Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o prijenosu prava građenja na k.č. 3337/1 k.o. Pula
19.Donošenje Naredbe o izmjeni Naredbe o lokacijama javnih parkirališta pod naplatom, zonama, vremenskom ograničenju trajanju parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na području grada Pule
20.Donošenje Zaključka o odobravanju zahtjeva najmoprimca grada Pule Mujaković Azemu iz Pule za prijeboj uplaćene pričuve
21.Donošenje Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu grada Pule
22.Donošenje Odluke o brisanju s liste reda prvenstva za dodjelu stanova - Milling Valter