Novosti

30/04/2009

85. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:

1.Donošenje Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije
2.Donošenje Zaključka o imenovanju povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije
3.Donošenje Odluke o brisanju s liste prvenstva za davanje stanova u najam - Gržinić Edita
4.Donošenje Odluke o zaključivanju anexa Ugovora o zakupu poslovnih prostora
5.Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece i mjerilima upisa PU Dječji vrtići Pula za pedagošku 2008/2009 godinu
6.Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prednosti pri upisu djece u predškolskim ustanovama u vlasništvu Grada Pule
7.Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule u 2008. godini
8.Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na prijedlog Odluke o dodjeli Povelje Grada Pule u 2008. godini
9.Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na prijedlog Odluke o dodjeli Grba Grada Pule u 2008. godini