Info servis Grada Pule

PODIJELI
06 / 05 / 2009
Stranice info servisa Grada Pule pružaju građanima informacijske usluge preko interneta. Zasad je u ponudiinfoPROSTOR , servis koji omogućava pregled prostornih podataka Grada Pule preko interaktivne karte. Trenutno sadrži grafičke priloge iz:

  • Prijedloga novog Generalnog urbanističkog plana (namjene površina, uvjeta i načina gradnje, uvjeta korištenja itd.), te omogućava prikaz podloge (ortofoto i hrvatska osnovna državna karta);
  • Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana "Stari grad Pula" (namjena površina, uvjeti gradnje, tretman postojećih objekata), te omogućava uvid u pripadajući tekstualno-tabelarni prikaz uvjeta gradnje za konkretne lokacije;
  • Prostornog plana uređenja grada Pule.


Interaktivna karta omogućava: funkcije zumiranja/pomicanja, funkcije upita (identificiranje, odabiranje, pretraživanje), prikaz rezultata upita s mogućnošću označavanja/zumiranja pronađenih objekata, prikaz i upotrebu referentne karte, prikaz legendi, mjerenje udaljenosti između točaka na karti te ispis i preuzimanje karte.