2,6 milijuna kuna za radove na Šišanskoj cesti

PODIJELI
06 / 05 / 2009
Zbog lošeg stanja kolnika, Županijska uprave za ceste (ŽUC) zatražila je 12. prosinca 2006. sklapanje Sporazuma o financiranju radova izvanrednog održavanja županijske ceste, odnosno dijela Šišanske ceste u dužini cca 902 m od ceste Prekomorskih brigada do naselja Busoler u Puli. Procijenjena vrijednost radova iznosi 2.080.000 kuna, a udio financiranja Grada Pule iznosi 832.000 kuna, odnosno 40 posto. Za spomenute radove Županijska uprava za ceste provela je postupak nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, a u postupku je član povjerenstva bio predstavnik Grada Pule. U skloplu plinofikacije grada Pule, prije asfaltiranja kolnika Šišanske ceste, započeli su radovi na izgradnji plinovoda. Za radove na plinovodu, vrijedne cca 550.000 kuna, Plinara d.o.o. ishodovala je građevinsku dozvolu. Radovi na izgradnji srednjotlačnog plinovoda započeli su 4. listopada 2007. i planiraju se dovršiti do 15. studenog 2007. Izvođač građevinskih radova na izgradnji plinovoda je trgovačko društvo Grami d.o.o., a radove stručno nadzire Urbis 72 d.d. Izvođač montažerskih radova na plinovodu je Plinara d.o.o. Nakon dovršetka radova na plinovodu započet će radovi na kolniku sukladno ugovoru sklopljenom između ŽUC-a i Istarskih cesta d.o.o. Radove će nadzirati Viaing d.o.o., a trajat će 20 dana.