Novosti

09/07/2024

Održan treći sastanak URBACT lokalne skupine za projekt Re-Gen

U prostorijama Coworking centra održan je 3. ULG sastanak u sklopu EU projekta URBACT - Re-Gen na kojemu su sudjelovali članovi ULG radne skupine; Talijanska osnovna škola Giuseppina Martinuzzi, Talijanska srednja škola Dante Alighieri, Gimnazija Pula, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Udruga Akademija zdravog življenja, Zaklada za sport Grada Pula-Pola i Grad Pula-Pola (Odsjek za mlade, sport i tehničku kulturu i Odsjek za razvojne i EU politike).

Sastanak je vodio Marko Kovačić, jedan od vodećih stručnjaka za politike mladih. Definirana je zajednička vizija projekta „Zdrava mladost u zdravom gradu“, koja, osim što se fokusira na aktivnost i zdravlje mladih, naglašava važnost zdrave infrastrukture i procesa unutar grada. Nakon toga, uslijedila je konstruktivna rasprava o glavnim integracijskim izazovima i mogućim rješenjima za Grad Pulu, a posebna pažnja posvećena je uključivanju mladih u projekt. Planirane su dvije radionice „Gradska šetnja“ i „Taktički urbanizam“ koje će poticati njihovo aktivno sudjelovanje u planiranju urbanog razvoja. Tijekom ovih radionica, mladi će imati priliku iznijeti svoje viđenje, prijedloge i rješenja za potrebe rekreacije u gradu.

Podsjetimo, program URBACT IV prepoznaje gradove kao nositelje održivog razvoja, a njihovu međusobnu suradnju zamišlja kroz uspostavljanje i rad mreža gradova. Konkretno, u slučaju projekta Re-Gen, to uključuje izradu IAP-a (integriranog akcijskog plana) za razvoj i transformaciju napuštenih ili neiskorištenih javnih prostora u sportska središta, gdje se mladi mogu baviti rekreacijskim aktivnostima. Projekt koristi sport kao alat za poticanje izravnog uključivanja mladih u planiranje urbanog razvoja.

 

 

U sklopu projekta uspostavljena je suradnička mreža od 9 gradova - Verona (Italija), Albacete (Španjolska), Daugavpils (Latvija), Vila du Conde (Portugal), Corfu (Grčka), Pula (Hrvatska), Dobrich (Bugarska), Milano (Italija) i  Lezha (Albanija). Ukupni troškovi provedbe projekta "Re-Gen" za Grad Pula-Pola iznose 74.660,00 eura od čega je 80% ili 59.728,00 eura sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci, odnosno traje do 31. prosinca 2025.

 

Više informacija moguće je pronaći OVDJE