Novosti

18/06/2024

Gradonačelnik Filip Zoričić: Poštovat ćemo mišljenje Pravnog fakulteta o Valkanama

Govoreći o aktualnim temama na današnjoj konferenciji za medije gradonačelnik Filip Zoričić rekao je da će sljedećih dana Grad Pula Pravnom fakultetu u Zagrebu dostaviti dokumentaciju i zamoliti za mišljenje ima li Grad pravo vlasništva nad zemljištem na Valkanama. Temu privatizacije sportsko rekreacijskog centra na Valkanama potencirale su pojedine političke opcije.

„Na to pitanje očekujemo odgovor Pravnog fakulteta u Zagrebu, dakle neutralnog tijela koje može dati pravne zaključke. Kada dobijemo odgovore s njima ćemo izaći u javnost i sazvati tematsku sjednicu Gradskog vijeća“, rekao je gradonačelnik Zoričić.

Radi se o sportskim terenima za koje nekadašnja Općina Pula, a naknadno Grad Pula, nije donijela odluku o preuzimanju po članku 88. Zakona o sportu u razdoblju od 1992. do 1995. godine. Prije pretvorbe zemljište je bilo upisano kako društveno vlasništvo s pravom korištenja Cementare. Od te pretvorbe, odnosno zemljišno-knjižnog upisa 1996. godine pa do danas, zemljište je vlasništvo dioničkog društva, odnosno njegovih pravnih sljednika.

„Nitko godinama ništa, pune 32 godine!? Mi tražimo mimo svega DORH i Pravni fakultet kojima ćemo dostaviti svu dokumentaciju, pretvorbeni spis i dokumentaciju Inicijative i pitati možemo li i što po tom pitanju. Ali, što god da napravim, neki će uvijek biti protiv. Međutim, mene oni ne zanimaju, zanima me istina i grad. I tu završava rasprava o njima. Dosta više!”, poručio je gradonačelnik.

Rekao je kako treba razlikovati dva zakona Zakon o šumama i Zakon i sportu, jer kada govorimo o pretvorbi društvenog vlasništva, neusporediv je upis RH po Zakonu o šumama i upis jedinice lokalne samouprave po Zakonu o sportu.

Zakonom o šumama, a kasnije i kroz sudsku praksu, utvrđeno je da su šume i šumsko zemljište koji su se na dan stupanja na snagu Zakon o šumama 16. listopada 1990. nalazili u društvenom vlasništvu, neovisno o tome jesu li u zoni građevinskog zemljišta ili izvan nje, postali temeljem samog zakona vlasništvo Republike Hrvatske.

Zakonom o sportu pak, da bi se JLS knjižila na sportske objekte, u zakonom ostavljenom roku, JLS je trebala donijeti ODLUKU koje su mu sportske građevine od značaja, a što u našem slučaju Grad Pula-Pola nije učinio za sportske objekte, terene na Valkanama. Isto tako, kao korisnik nije bila upisana nijedna sportska organizacija koja se eventualno u tom slučaju mogla upisati slijedom čega se kroz postupak pretvorbe i privatizacije isto knjižilo na društvo koje je u društvenom vlasništvu bilo upisano kao korisnik. Međutim, i sam Zakon se po tom pitanju više puta mijenjao da bi se tek 1995. godine utvrdilo kako ni sama sportska organizacija nije mogla postati vlasnik već isključivo JLS, ali pod gore navedenim uvjetima. Izostala je ODLUKA Grada.

U nastavku konferencije gradonačelnik Zoričić govorio je o planiranom uređenju pulske Rive nakon što se, u jednom od svojih posljednjih medijskih istupa, IDS zalagao za raspisivanje referenduma. 

„Za referendum su IDS i Boljunčić imali priliku prije 14 godina, ali tada nisu pomišljali na referendum, jer je Pula bila njihov leno, a građani sluge. Plakati i makete Rive obasjavali su grad tada na svakom kutku grada, a kolega je bio i član Ocjenjivačkog suda za rješenje Rive od kolovoza 2011. godine. Od tada niti referenduma niti metra Rive.

U ovoj priči danas mi želimo sanirati Rivu, popločati i urediti urbanom opremom i pontonima i da financiranje bude minimalno iz proračuna. To nam je cilj. Nitko ovo ne radi zbog tzv. uvjeta ACI-ja ili tome slično. To odlučno odbijam i ne dopuštam politički "dupli pas" pulskog IDS-a. Kolega je, podsjećam, osam godina na čelu Upravnog vijeća Lučke uprave i milimetra nije napravio za Rivu. I sad otvara oči, kad je populizam na velikoj cijeni, očito”, jasan je Zoričić.

Najavio je da će do kraja tjedna biti gotova geotehnička istraživanja duž cijele Rive i tada će se znati stanje, što je i uvjet za projektiranje. Zatim slijedi izrada idejnog rješenja - posebni uvjeti i potom glavni projekt i građevinska dozvola. Lokacijska dozvola nije potreba jer su gabariti postojeći.

„Konzervatori su dali svoje mišljenje i smjernice i to je pozitivno, ali nakon projektiranja znat ćemo puno više”, rekao je gradonačelnik.

Govorio je i o zahtjevima djelatnika u pulskim gradskim vrtićima za povećanjem plaće ujedno podsjetivši da do dolaska ove gradske uprave odgojiteljima nisu rasle plaće 10 godina te da su u posljednje tri godine plaće zaposlenih u dječjim vrtićima porasle za gotovo 30 posto. Nova traženja sindikata sežu do dodatnih 40 posto za pojedine kategorije djelatnika, za što je u proračunu Grada potrebno osigurati dodatnih 2.500.000,00 eura.

Naglasio je kako Grad Pula želi pravedan balans za sve zaposlene u gradskoj upravi, ustanovama i trgovačkim društvima. 

„Našim zadnjim prijedlogom podižu se plaće svim djelatnicima kroz osnovicu od 1. rujna 3 posto, od 1. siječnja 2025. za 5 posto i od 1. rujna 2025. za 3 posto, uz već dobivena povećanja od 12 posto od 1. siječnja 2024., a pojedinim kategorijama i nešto više. Budući da se plaće zaposlenika u vrtićima namiruju iz gradskog proračuna, a učitelja iz državnog proračuna, razgovarao sam sa Sindikatom i Udrugu Sidro da podrže inicijativu kojom tražimo da država preuzme barem razliku u plaći, budući da Zakonom uvjetuje izjednačenje, za koje mi svakako jesmo, ali nemamo toliko sredstava poput države. Problem u Puli moramo riješiti, ali inicijativu pokrećemo prema Vladi, resornom Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Udruzi gradova”, pojasnio je Zoričić. 

Osvrnuo se i na nadolazeću prvu Povorku ponosa u Puli koja će se održati ove subote, 22. lipnja, te rekao kako će na njoj sudjelovati u pratnji supruge. 

„Želim da se u našem gradu svi osjećaju sigurno. Zadaća svih nas je zaštititi manjinske skupine”, zaključio je gradonačelnik Filip Zoričić.