Novosti

24/05/2024

Objavljen javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora u 2024. godini

Grad Pula osigurao u proračunu 200.000,00 eura bespovratnih potpora za poduzetnike

 

Grad Pula je i u 2024. godini osmislio paket mjera za poticanje razvoja malog gospodarstva. Donošenjem Odluke o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području grada Pule u 2024. godini pod nazivom „Potpore Pula - Pola 2024“ te objavom javnog poziva pulskim će se poduzetnicima dodijeliti 200.000,00 eura bespovratnih potpora, a sredstva su osigurana u proračunu za ovu godinu.

Razvoj poduzetništva uz poticajno poduzetničko okruženje oplemenjeno inovativnim sadržajima apsolutan je prioritet ove gradske uprave. Poticajnim poslovnim okruženjem omogućujemo poduzetnicima da stvaraju nove vrijednosti za širu zajednicu. Naglasak ovog paketa mjera je na poticanju samozapošljavanja, razvoju IT sektora,  edukaciji i usavršavanju zaposlenika, razvoju prerađivačke industrije kroz ulaganje u novu opremu, strojeve i alate kao i predstavljanje poduzetnika na inozemnim tržištima.

U 2024. godini 200.000,00 eura bespovratnih potpora dodijelit će se kroz pet mjera.

Mjerom Potpore novoosnovanim tvrtkama želi se pomoći poduzetnicima prilikom otvaranja subjekta i olakšati ulazak u svijet malog gospodarstva i poduzetništva kroz smanjenje početnih financijskih izdataka koje svaki poduzetnik ima kao i omogućiti nabavku osnovne opreme koja je potrebna za rad uključujući i edukaciju ukoliko je poduzetniku potrebna. Maksimalni iznos sredstava po ovoj mjeri je 2.000,00 eura, a ženama poduzetnicama odobrava se i dodatnih 20 posto na odobreni iznos potpore, odnosno 2.400,00 eura.

Mjerom Potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing želi se sa 2.000,00 eura potaknuti mikro i male poduzetnike da koriste sredstva za digitalni marketing i digitalizaciju poslovanja.

Mjerom Potpore za IT sektorželi se povećati broj gospodarskih subjekata te konkurentnost u IT sektoru. U 2024. godini najveći iznos koji je moguće iskoristiti po ovoj mjeri iznosi 2.500,00 eura.

Mjerom Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovineželi se omogućiti poduzetnicima zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti i sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i povećala njihova konkurentnost. U 2024. godini najveći iznos koji je moguće iskoristiti po ovoj mjeri iznosi 4.000,00 eura te se i dalje stavlja naglasak na prerađivačku industriju.

Mjerom Subvencioniranje stručnog osposobljavanja i usavršavanjaželi se omogućiti postizanje konkurentne prednosti i podizanje kvalitete stručne osposobljenosti zaposlenika. U 2024. godini najveći iznos koji je moguće iskoristiti po ovoj mjeri iznosi 1.000,00 eura.

Mjerom Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovimaželi se poduzetnicima omogućiti jačanje pozicije gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja poslovanja. U 2024. godini najveći iznos koji je moguće iskoristiti po ovoj mjeri iznosi 2.000,00 eura.

Javni poziv i popratnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.