Novosti

23/05/2024

U Puli započela XV ECPD Međunarodna specijalistička škola o bolestima ovisnosti

Glavna tema: Bolesti ovisnosti i nasilje – uloga obitelji i društva

Europski centar za mir i razvoj Sveučilišta za mir Ujedinjenih naroda (ECPD), u okviru ECPD Međunarodnog programa za prijenos sustava znanja, u suradnji s Nacionalnim institutom za javno zdravstvo Italije, Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN), Hrvatskim liječničkim zborom – Društvom za ovisnosti, Nacionalnim institutom za javno zdravlje Slovenije, Kancelarijom za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije i ECPD Međunarodnim centrom za integrativnu medicinu, organizira XV ECPD Međunarodnu specijalističku školu Suvremena dostignuća u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesti ovisnosti s glavnom temom Bolesti ovisnosti i nasilje – uloga obitelji i društva  koja se 23. i 24. svibnja održava u Puli.

Stručnom se skupu u ime Grada Pule odazvala zamjenica gradonačelnika dr. sc. Ivona Močenić, dr. med. koje je uvodno pozdravila sve prisutne sudionike škole.

„U kulturi i vremenu u kojem živimo nasilje je, nažalost, sastavni dio života O razvojnim učincima obiteljskog nasilja počelo se pričati tek u drugoj polovici 20. stoljeća, a danas sve više pričamo o vršnjačkoj nasilju i o bolestima ovisnosti. Najčešće žrtve nasilja su djeca, žene i strije osobe. Zlostavljanje djeteta u bilo kojem obliku utječe na sve aspekte njegovog života, od tjelesnog razvoja, emocionalnog, intelektualnog preko psihološkog funkcioniranja, sazrijevanja socijalnih vještina. Učinci zlostavljanja na mentalno zdravlje mogu dovesti do depresije, anksioznosti, posttraumatskog stresnog poremećaja, posezanja za uzimanjem sredstava ovisnosti do niskog samopoštovanja. Stoga, održavanje ovakvih škola je od iznimnog značaja jer je važno što prije prepoznati sve oblike nasilja i ovisnosti i pokušati ih prevenirati“, rekla je zamjenica gradonačelnika Ivona Močenić te zažela uspješan rad škole ali isto tako pozvala sudionike da razgledaju prirodne i kulturne ljepote našeg grada i ponovo se vrate u Pulu.

Akademik prof. dr. Negoslav Ostojić, izvršni direktor Sveučilišta za mir Ujedinjenih naroda (ECPD) uručio je zamjenici gradonačelnika Ivoni Močenić Odluku Sveučilištu kojom je imenovana asistenticom u polju javnozdravstvenog menadžmenta.

Europski centar za mir i razvoj Sveučilišta za mir Ujedinjenih naroda, organizira ovu Školu s ciljem fokusiranja na sve oblike i aspekte ovisnosti te okupljanja stručnjaka različitih profila liječnika, psihologa, socijalnih radnika, specijalnih pedagoga, pravnika, kriminologa i drugih stručnjaka, što će omogućiti potpuniju razmjenu iskustava i upoznavanje s najnovijim spoznajama, praktičnim i znanstvenim dostignućima u području prevencije, liječenja i cjelovite rehabilitacije bolesti ovisnosti.

Ravnatelj Škole je prof. dr. Zoran Zoričić (voditelj Referentnog centra Ministarstva zdravstva RH za ovisnosti, direktor Zavoda za alkoholizam i druge ovisnosti KBC „Sestre Milosrdnice“ Zagreb i predsjednik Hrvatskog društva za ovisnost), a polaznici su ugledni profesori, liječnici, psiholozi i socijalni radnici iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Australije, Švicarske i drugih zemalja.

Program ovogodišnje Škole sastojat će se od predavanja, radionica, okruglih stolova obuhvatit će sljedeće glavne tematske oblasti: Odgovornost obitelji i društva za nastanak i tretman bolesti ovisnosti, Uzročno–posljedična povezanost ovisnosti i agresivnosti, Varijacije nasilja kod zloupotrebe alkohola u odnosu na droge, Patologija braka u ovisničkim obiteljima i pojava obiteljskog nasilja u njima, Obiteljske tajne u obiteljima s ovisnicima, Internet ovisnost i digitalno nasilje, Terapijske intervencije kod adolescenata online zlostavljača, Suvremene tehnologije u prevenciji nasilja i bolesti ovisnosti, Integralni tretman osoba s problemom ovisnosti i komorbiditetom, Razvoj trening programa: Opioid agonist treatment (OAT), Prevencija izgaranja terapeuta u radu s ovisnošću i agresijom, Ciljevi održivog razvoja – Agenda UN 2030 i bolesti ovisnosti, Multisektorski pristup i decentralizacija u oblasti politika droga, Utjecaj državnih intervencija na prevalenciju ovisnosti, Praktični aspekti suradnje zdravstva, socijalnih službi i nevladinih organizacija i druge aktualne teme.