Novosti

12/04/2024

Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo nagodbu za Valkane

Na sjednici Gradskog vijeća, održanoj 11. travnja 2024. godine, gradski vijećnici jednoglasno su prihvatili sklapanje sudske nagodbe u parničnom postupku oko zemljišta na Valkanama.

Radi se o postupku kojeg je Republika Hrvatska pokrenula 2022. godine protiv Grada Pule radi utvrđenja prava vlasništva na jednoj nekretnini koja je kasnije parcelirana na više nekretnina na području Valkana, odnosno Lungomarea.

„Nekretnina 5188/14, k.o. Pula pripast će Gradu Puli i Republici Hrvatskoj u suvlasništvo – RH 12924/18523, a Grad Pula 5599/18523. Nekretnina 5188/82, k.o. Pula pripast će Republici Hrvatskoj, a država će u vlasništvo steći i put kroz šumu označen kao 5188/83, k.o. Pula te veću šumsku površinu označenu kao 5188/84 koja se nalazi s južne strane puta kroz šumu. Gradu Puli će, uz suvlasništvo na najvećoj nekretnini (5188/14), pripasti u vlasništvo i jedna čestica s južne strane te nekretnine, oznake 5188/85, k.o. Pula“, pojasnio je Igor Jovin, pomoćnik pročelnice za pravna pitanja Službe Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Ovom nagodbom konačno se završava parnični postupak pred Trgovačkim sudom u Pazinu, što podrazumijeva brisanje svih zabilježbi sporova u pogledu ovog pravnog pitanja u zemljišnim knjigama, odnosno vlasničkom listu, te trajno onemogućavanje ponovnog pokretanja postupaka radi uknjižbe prava vlasništva u korist Republike Hrvatske na tim nekretninama. Drugim riječima, Republika Hrvatska i Grad Pula trajno se obvezuju da nemaju više spornih međusobnih imovinskopravnih pitanja u odnosu na ranije navedene nekretnine. Nagodba ima snagu ovršne isprave te će svaka stranka snositi svoj parnični trošak čime se racionalno raspolaže gradskim proračunom.

U nastavku sjednice vijećnici su prihvatili i odabir najpovoljnijih ponuditelja i prihvaćanje ponuda za dodjelu dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Pule.

Dodijeljene su dozvole za 28 lokacija od ukupno ponuđene 63 lokacije. Na natječaj za dodjelu dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru pristigle su 102 ponude od kojih čak 53 nisu zadovoljile formalne uvjete. Pročelnica nadležnog Upravnog odjela za imovinu i imovinsko-pravne poslove Sanja Kljajić Dakić naglasila je kako će se za preostale lokacije žurno raspisati novi natječaj.

Inače, dozvole za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru dodjeljuju se na tri godine.

Usvojene su i odluke o ovogodišnjim laureatima gradskih nagrada koje će im se uručiti na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana grada Pule i Dana oslobođenja.

Nagradu Grada Pule u 2024. godini dobit će ugledni arhitekt Josip Brezac koji je, iznimno vrijednim radom izrade urbanističkih planova, ostavio važan trag urbanom razvoju Pule i dao doprinos graditeljskom nasljeđu, arhitekturi i ugledu Grada.

Rozalija Javoran dobitnica je Grba Grada Pule za 2024. godinu za istraživački diplomski rad, kojeg je obranila 2023. godine na bazi prikupljanih informacija od mnogih obitelji djece teškoćama u razvoju te je identificirala i ukazala na ključne nedostatke i prepreke u pružanju socijalne skrbi, čime je započela proces koji je zadnjih godinu dana počeo davati vidljive rezultate i pomake.

Škola za odgoj i obrazovanje Pula ovogodišnji je laureat Povelje Grada Pule za iznimno kvalitetan, visoko profesionalan rad od osnivanja 1958. godine i doprinos razvoju kompetencija učenika s intelektualnim teškoćama kroz odgojno-obrazovne programe i radno osposobljavanje u cilju njihove inkluzije u društvo.

Povelja „Počasni građanin Grada Pule“ bit će uručena Radovanu Kirinu za izniman trenerski rad i osnivanje prvog atletskog kluba u Puli 1961. godine iz kojeg su potekli brojni državni rekorderi i osvajači medalja na domaćoj i međunarodnoj sceni te za vrijedan 50.-godišnji rad instruktora skijanja, čime je dao značajan doprinos napretku i razvoju sporta i ugleda Grada Pule.

Gradski vijećnici jednoglasno su prihvatili odluku prema kojoj će Grad Pula i Općina Ohrid iz Sjeverne Makedonije sklopiti Sporazum o prijateljstvu i suradnji.

Na sjednici je podneseno i Izvješće o radu gradonačelnika od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. godine.