Novosti

03/04/2024

Ususret obilježavanju Svjetskog dana zdravlja

Ususret obilježavanju Svjetskog dana zdravlja, Grad Pula-Pola organizira skup koji će se održati u petak, 5. travnja 2024. godine u dvorani Poduzetničkog centra Coworking s početkom u 10,00 sati.

Program skupa odnosi se na jedinstvenu uslugu Centra podrške 521, inovativnu i jedinu ovakvog tipa, ne samo u Republici Hrvatskoj nego i u Europi.

Na radnom će skupu djelatnice Centra podrške informirati predstavnike institucija i civilnog društva s područja socijalne skrbi i zdravstva o uslugama koje se pružaju u Centru podrške 521, od njegovog osnutka do danas, o efikasnosti individualnog pristupa kod rješavanja potreba pojedinca koji se obrati za pomoć, o razvijanju različitih suradnji Centra podrške 521 i institucija izvan grada i županije. Na skupu će svoja iskustva prenijeti i psihoterapeutkinje koje volontiraju u CP521 i pružaju individualnu psihosocijalnu pomoć korisnicima u potrebi kao i pomoć supervizije u vidu pomoći pomagačima -  osobama koje direktno rade s najranjivijim skupinama građanstva.

U sklopu programa predstavit će se i usluga besplatne pravne pomoći koja će se pružati građanima temeljem sklopljenog Sporazuma između Grada Pula-Pola i Pravnog fakulteta Zagreb, Sveučilišta u Zagrebu. Besplatna pravna pomoć pružat će se:

  1. kroz Pravnu kliniku, Pravnog fakulteta Zagreb koja svojim radom pruža pomoć zaštite prava građana, zaštite i pomoći žrtvama kaznenih djela, zaštite prava djece i obiteljsko uzdržavanje, zaštitu prava radnika, zaštitu prava pacijenata, pomoć azilantima i strancima, pomoć građanima u ovršnom postupku, pomoć za suzbijanje diskriminacije i prava manjina, pomoć za posebne slučajeve,
  2. kroz studijski centar socijalnog rada „ Home“ – pravnu pomoć s područja socijalne politike i socijalne skrbi,
  3. kroz studijski centar za javnu upravu i javne financije – „Upravni kompas“ – pomoć ustanovama, poduzećima, obrtnicima, upravnim tijelima.

Pružajući pravnu pomoć studenti sudjeluju u integralnom sustavu besplatne pravne pomoći pri čemu stječu jedinstveno i neposredno iskustvo o funkcioniranju pravnih instituta u njihovom socijalnom kontekstu, produbljuju i problematiziraju znanja o primjeni pravnih propisa u pravnoj praksi te stječu pojedine praktične vještine potrebne za prepoznavanje problema, izbor i obradu slučaja, primanje upute od građana koji traže pomoć i mentora te odabir najbolje strategije za zastupanje interesa građana. Ova će se usluga također pružati u prostorima Centra podrške 521 u Zagrebačkoj 18.

Podsjetimo, Centar Podrške CP521 započeo je s radom u studenom 2022. godine i pruža socijalne usluge savjetovanja i pomaganja, organiziranja aktivnosti i psihosocijalne podrške, umrežava i povezuje  pružatelje socijalnih i zdravstvenih  usluga na Urbanom području Pula.