Novosti

29/03/2024

Trgovački sud u Pazinu odbio u cijelosti privremenu mjeru Udruge „Građanska reakcija“ protiv Grada Pula – Pola

Trgovački sud u Pazinu donio je 28. ožujka 2024. rješenje kojim u cijelosti odbija privremenu mjeru Udruge „Građanska reakcija“ (predsjednica: Lidija Zulma Udovicki Sanchez de Lozada) protiv Grada Pula – Pola.

Spomenuta udruga podnijela je Trgovačkom sudu u Pazinu prijedlog za određivanje privremene mjere kojom se Gradu Pula – Pola nalaže zabrana rušenja stabala i panjeva, odnosno promjena postojećeg stanja na kč. br. 5187/1 šuma površine 10092 m2, zk. ul. 14658 k.o. Pula te uklanjanje bagera i ostale teške mehanizacije za obavljanje takvih radnji.

Sud je utvrdio da predlagatelj osiguranja (Udruga „Građanska reakcija“) nije, niti na razini vjerojatnosti, dokazao da se na predmetnoj nekretnini izvode radovi čija se zabrana traži, pa je u cijelosti odbio zahtjev za određivanje privremene mjere.

Protiv ove presude može se izjaviti žalba Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske, u roku od 8 dana.

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić istaknuo je da neće komentirati predmetni postupak sve dok ne postane pravomoćan.