Novosti

10/02/2024

Donesene Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pula - Pola za razdoblje 2024. – 2028. godine

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 9. veljače 2024. godine donesene su Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pula - Pola za razdoblje 2024. – 2028. godine, a sve radi tehničkog usklađivanja s Pravilnikom, kao što su predviđeni rokovi, sredstva osiguranja, izvori financiranja, sadržaj ponuda i slično.

Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama stupio je snagu 29. srpnja 2023. godine s ciljem zakonodavca da uspostavi kvalitetniji i transparentniji sustav zaštite, upravljanja i korištenja pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj.

Zbog kratkog perioda od stupanja na snagu Zakona pa do predviđenog donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom, nadležno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nekoliko je puta produžavalo zakonom predviđene rokove za provedbu savjetovanja i samo donošenje Plana upravljanja pomorskim dobrom.

Sukladno dostavljenim uputama nadležnog Ministarstva, a po prethodno provedenom javnom savjetovanju, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pula-Pola za razdoblje 2024. – 2028. godine, na sjednici održanoj 14. prosinca 2023. godine, te je isti objavljen u Službenim novinama Grada Pule br. 24/23, dana 29. prosinca 2023. godine.

Po donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pula-Pola za razdoblje 2024. – 2028. godine, u Narodnim novinama je 15. prosinca 2023. godine objavljen Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja pomorskim dobrom koji je stupio na snagu 23. prosinca 2023. godine.

Obzirom da tekst navedenog Pravilnika sadrži razlike u normama u odnosu na tekst Nacrta Pravilnika koji je bio objavljen na javnom savjetovanju i sukladno kojem su jedinice lokalne samouprave izrađivale svoje planove upravljanja pomorskim dobro, bilo je potrebno izmijeniti Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pula-Pola za razdoblje 2024. – 2028. godine i uskladiti ga s navedenim Pravilnikom.

„Neovisno o naknadnim izmjenama Pravilnika o sadržaju plana upravljanja pomorskim dobrom od strane zakonodavca, te kratkoći ostavljenih zakonskih rokova, upravna tijela Grada Pule poduzimaju sve mjere i ulažu maksimalna trud kako raspisivanje i objava javnog natječaja za davanje dozvola na pomorskom dobru ne bi bila dovedena u pitanje.

S obzirom na doneseni Plan upravljanja, odnosno njegove Izmjene i dopune, mišljenje je i stav nadležnih upravnih tijela Grada Pule da će se na vrijeme ishoditi sve suglasnosti, koje je po donošenju Plana potrebno ishoditi, te natječaj objaviti u predviđenim rokovima, odnosno, sukladno uputi nadležnog Ministarstva do 15. veljače 2024. godine“, rekla je pročelnica Upravnog odjela za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove Sanja Kljajić Dakić.

Novi izazov svakako predstavlja i Uredba o vrstama djelatnosti i visinama minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru, za koju je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ubrzalo proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te je po hitnom postupku uputilo u proceduru na donošenje.

„Od promjena koje donosi nova pravna regulativa na području korištenja pomorskog dobra, svakako je za istaknuti da će se dozvole za korištenje pomorskog dobra izdavati po provedenom postupku javnog natječaja, a ne na temelju dostavljenih zahtjeva po principu tzv. „najbržeg prsta“ (ranija koncesijska odobrenja), kao i činjenicu da odluku o odabiru, po provedenom javnom natječaju, donosi Gradsko vijeće, a ne gradonačelnik kao što je to dosad bilo propisano. Planom se, između ostalog, propisuju kriteriji i način provođenja javnog natječaja, kao i sve što ponude za pojedine mikrolokacije moraju sadržavati da bi bile potpune i valjane“, pojasnila je pročelnica Kljajić Dakić.

Kako još uvijek jedinice lokalne samouprave nisu počele postupati po novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, a obzirom da je riječ o prevažnom i izuzetno složenom zakonu, tek ostaje za vidjeti koji su sve izazovi pred njima.

Intencija zakonodavca je da se uvede red na pomorskom dobru te da se pomorsko dobro ujedno zaštiti od daljnje devastacije i da kao opće dobro bude dostupno svim građanima RH. Putem provedbe javnih natječaja osigurat će se transparentnost u postupanju, tržišno natjecanje, veći prihodi jedinicama lokalne samouprave, a posljedično i veća ulaganja u pomorsko dobro.

Na sjednici Gradskog vijeća donesene su i Strategije zelene urbane obnove Grada Pula-Pola do 2030. godine, te odluka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pula-Pola.

Tematska točka sjednice Gradskog vijeća bila je Uljanik: Za pametnu brodogradnju kao stratešku gospodarsku granu Grada Pula-Pola koju su predstavili Dušica Radojčić u ime predlagatelja točke (Klub vijećnika Možemo!), direktor Uljanika Samir Hadžić i Smiljko Rudan, redovni profesor Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu.

Gradonačelnik Grada Pule Filip Zoričić je u svom izlaganju rekao da je Uljanik jedna od ključnih pulskih tema na putu tranzicije u 21. stoljeće, a i općenito od ovog mandata otkad je on gradonačelnik, te da je upravo zato u više navrata jasno istaknuo da prostor Uljanika treba dijelom biti u službi grada, otvoren i dijelom nastaviti brodogradnju.

„Time ćemo kao grad dobiti novu dimenziju, ali dati ovom gradu gospodarski i sociokulturni doprinos te generirati nova znanja. Na prostoru Uljanika ima mjesta po meni za sve: brodogradnju, robotiku, gospodarsku zonu, IT, inovacije, ali i za građanstvo“, rekao je gradonačelnik Filip Zoričić.

Naglasio je da je ova gradska uprava poduzela konkretne mjere za zaštitu radnika i nastavak brodogradnje, nekoliko navrata odgađala pokretanje ovršnog postupka zbog dugovanja po osnovi komunalne naknade, sklopila Sporazum o obročnoj otplati duga po istoj osnovi, povlačila zadužnice s financijske institucije upravo kako bi dali Društvu priliku za fiskalnu reorganizaciju kojom bi se isplatile plaće i omogućilo daljnje nesmetano poslovanje. Grupa Uljanik i Uljanik Brodogradilište 1856 duguju Gradu Puli gotovo  2,5 milijuna eura, od čega 1,8 milijuna eura su potraživanja prijavljena u stečaj.

„Time smo dali do znanja da nam je stalo do radnika i prostora, da se politički ne smijemo i ne želimo uplitati u rad poduzeća. Grad Pula osim donošenja osnovnih planova i ostalih prostorno-planskih strateških dokumenta nema drugih ovlasti.

Populizmom se neće riješiti ovaj problem. Ja ne mogu iz ovog Zaključka zaključiti koji je cilj, a da se ipak ne osjeća vruća politička utrka. Slažem se da je sada najbitnije da Odbor za gospodarstvo Grada Pule zajedno sa stečajnim upraviteljem, direktorom, predsjednicom Gradskog vijeća Grada Pule, gradskom upravom, članovima gradske uprave itd. ide na sastanak prema Ministarstvu i predsjedniku Vlade kako bismo dobili još neke odgovore. Grad želi i treba informaciju, to nije upitno, i ne stoji Grad sa strane.

Važno je za kraj reći da treba otvoriti temu sa svim meritornima, vladom, ministarstvom, stečajnim upraviteljem, direktorom, županijom, gradom, a nadam se i vjerujem da će brodogradnja u svom pravom obimu vratiti doma u svoju Pulu i da ćemo nakon više od 100 godina moći kao građani ovoga grada  slobodno boraviti dijelom tog našeg predivnog zaljeva“, zaključio je gradonačelnik Zoričić.

Gradsko vijeće Grada Pule usvojilo je Zaključak da je brodogradnja nedvojbeno zaslužna za razvoj Pule i neodvojivi dio pulskog identiteta te da kao takva zaslužuje biti valorizirana, poticana i razvijana kao nositelj pametne reindustrijalizacije Pule, Istre i Republike Hrvatske u cijelosti.