Novosti

08/02/2024

Grad Pula – Pola osigurao 3,2 milijuna eura za dogradnju Osnovne škole Šijana

Grad Pula osigurao je gotovo 3,2 milijuna eura za dogradnju Osnovne škole Šijana čime će jedna on najvećih pulskih osnovnoškolskih ustanova prijeći na nastavu u jednoj smjeni. Dugogodišnja je to želja i potreba škole, učenika i njihovih roditelja kojoj se, zahvaljujući bespovratnim sredstvima Ministarstva znanosti  i obrazovanja, ovime nazire kraj.

„Svjesni dugogodišnjih potreba uložili smo dodatne napore kako bi se osigurala sredstva za neophodnu dogradnju škole Šijana. Ulaganje u znanje nema cijenu, a na nama je da našim najmlađima omogućimo što bolje uvjete za školovanje, primjereno okruženje i nastavu u jednoj smjeni. Zahvaljujem djelatnicima Odsjeka za razvojne i EU politike koji su se posebno angažirali oko prijave za dobivanje sredstava resornog ministarstva“, rekao je gradonačelnik Filip Zoričić.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao nadležno tijelo u postupku odabira projekata u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole, nakon provedenog postupka odabira, donijelo je Odluku o financiranju projekta „Dogradnja OŠ Šijana“ u 100-postotnom iznosu.  Bespovratna sredstva iznose 3.196.408,08 eura.

U sklopu projekta „Dogradnja OŠ Šijana“ osigurat će infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovne škole u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole. Dogradnjom škole dobit će se dodatni kapaciteti za 168 djece te šest dodatnih učionica.

Slijedi izrada Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i njegovo potpisivanje, a početak radova predviđen je po završetku ove nastavne godine. Školsku 2025./2026. godinu učenici Osnovne škole Šijana započet će s nastavom u jutarnjoj smjeni.