Novosti

08/02/2024

32. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula - Pola

Za petak, 9. veljače 2024. godine, s početkom u 14,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, sazvana je 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula - Pola


Za rad sjednice predložen je slijedeći 
 

D N E V N I  R E D

  1. Vijećnička pitanja
  2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Pula - Pola od 13. i 14. prosinca 2023. godine
  3. Donošenje Odluke o donošenju Strategije zelene urbane obnove Grada Pula - Pola do 2030. godine
  4. Donošenje Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pula – Pola za 2024. godinu
  5. Donošenje Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pula - Pola za razdoblje 2024.-2028. godine
  6. TEMATSKA TOČKA: Uljanik: Za pametnu brodogradnju kao stratešku gospodarsku granu Grada Pula - Pola

Materijale možete pogledati ovdje