Novosti

15/01/2024

Započelo e-savjetovanje o planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara i ostalih rizika za područje Grada Pula - Pola

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula - Pola je 15. siječnja 2024. godine započeo s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Odluke o planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara i ostalih rizika za područje Grada Pula -Pola.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 15. siječnja 2024. godine do 15. veljače 2024. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je savjetovanjecz@pula.hr

Prateće dokumente i dodatne informacije možete pronaći na web stranici Grada Pule www.pula.hru rubrici e-Konzultacije.