Novosti

20/10/2023

Solarna elektrana na Domu sportova Mate Parlov

Isplatom potpore Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 157.420,14 eura zaključena je investicija solarne elektrane na Domu sportova Mate Parlov snage 400 kW.

Cijena cjelokupnog projekta sunčane elektrane, koja uz samo dobavu i ugradnju elektrane uključuje izradu projekata, ispitivanje mehaničke stabilnosti i otpornosti krovne konstrukcije, postavu nove hidroizolacije krova, te vršenje stručnog nadzora, iznosila je 488.095,77 eura, od čega je 328.218,89 eura podmireno putem kredita (na rok otplate od deset godina), 2.456,74  eura podmireno je iz vlastitih sredstava, a ostatak subvencijom od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Radovi, koje je izvodila tvrtka Solar Green Technology, izvršeni su prije predviđenog roka, elektrana je dobila potvrdu za trajni pogon od strane HEP ODS-a početkom srpnja, dok su stručni nadzor izvršili Elput i Studio construct.

Procjenjuje se da će rok povrata investicije biti sedam godina, te da će se godišnja proizvodnja kretati oko 500 MWh.