Novosti

17/10/2023

Započelo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga strateške podloge - Strategije zelene urbane obnove Grada Pula-Pola do 2030. godine

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula-Pola u utorak, 17. listopada 2023. godine započinje s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga strateške podloge - Strategije zelene urbane obnove Grada Pula - Pola do 2030. godine.

Savjetovanje će se provesti u razdoblju od 17. listopada 2023. godine do 16. studenog 2023. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je strategijazuo@pula.hr 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i svi prateći dokumenti objavljeni su u sekciji eKonzultacije.