Novosti

16/10/2023

Grad Pula-Pola započeo Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Pula-Pola i o Nacrtu Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak

U ponedjeljak, 16. listopada 2023. godine u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula-Pola započeo je s provedbom Savjetovanja s zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Pula-Pola te o Nacrtu Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Pula-Pola.

Navedena savjetovanja provest će se u razdoblju 16. listopada 2023. godine do 15. studenog 2023. godine, a adrese elektroničke pošte na koje se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti su porezdohodak2023@pula.hr i pausalniporez2023@pula.hr.

Prateće dokumente i dodatne informacije možete pronaći na web stranici Grada Pula-Pola www.pula.hr u rubrici e-Konzultacije.