Novosti

13/09/2023

Grad Pula-Pola započeo Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Programu obnove pročelja građevina na području grada Pule

U srijedu, 13. rujna 2023. godine u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula-Pola započeo je s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove pročelja građevina na području grada Pule.

Navedeno Savjetovanje provest će se u razdoblju od 13. rujna do zaključno 28. rujna 2023. godine.

Adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: dolcevita@pula.hr.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i svi prateći dokumenti objavljeni su ovdje.