Novosti

31/07/2023

O sigurnosti u cestovnom prometu i ove godine brine pulska prometna jedinica mladeži

Poziv za prijem je još uvijek otvoren te pozivamo sve zainteresirane učenike i studente da se prijave

Od početka srpnja pa sve do kraja kolovoza o sigurnosti prometa u Puli brinu pripadnici pulske prometne jedinice mladeži, a prijave za popunjavanje jedinice su još uvijek u tijeku.

Prometna jedinica mladeži Grada Pule i ove godine uvelike pomaže posebice kod reguliranja prometa na pješačkim prijelazima u centru grada, ali i kao svakodnevna podrška policiji i prometnom redarstvu.

Osim zadaća sprječavanja nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila, tjelesnog upravljanja prometom u cilju osiguravanja nesmetane protočnosti prometa na najfrekventnijim dionicama, pripadnici prometne jedinice mladeži pružaju pomoć svim sudionicima u prometu, posebice djeci, osobama starije životne dobi i osobama s invaliditetom.

Budući da je još uvijek otvoren poziv Grada Pule za prijem u Prometnu jedinicu mladeži za 2023. godinu, ovim putem pozivamo sve zainteresirane učenike ili studente da podnesu prijave.

Kandidat za pripadnika Prometne jedinice mladeži može biti učenik srednje škole koji je navršio minimalno 16 godina života ili student, primjeren u učenju, ponašanju i radu te mora imati zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medicine.

Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati koji su već ranije obavljali poslove Prometne jedinice mladeži na području Grada Pule, pod uvjetom da su svoje obveze uredno izvršavali, da imaju položen vozački ispit bilo koje kategorije i poznaju strane jezike.

Pripadniku Prometne jedinice mladeži pripada naknada u iznosu od 5,50 eura neto po satu rada.

Prijava se podnosi u pisanom obliku na Prijavnom obrascu zajedno s priloženim dokazima i s naznakom: „Prijava za prijem u Prometnu jedinicu mladeži na području Grada Pula-Pola za 2023. godinu“ osobno ili putem pošte na adresu Grad Pula-Pola, 52100 Pula, Stara tržnica 1, 52100 Pula ili u elektroničkom obliku na e-mail adresu: pisarnica@pula.hr.

Obavijest za prijem kandidata u Prometnu jedinicu mladeži na području Grada Pule za 2023. godinu s pratećom dokumentacijom za prijavu i prijavni obrazac nalaze na poveznici ovdje.