Novosti

07/06/2023

Uređuje se zelena površina Ozad Arene

U pravcu dodatnog ozelenjivanja grada Pule započeli su radovi uređenja zelene površine Ozad Arene. S obzirom površina prostorno i površinski ograničena, izvest će se samo minimalni radovi kako bi se površina dovela u funkcionalno stanje primjereno okruženju u kojem je smještena. Za veća i kvalitetnija uređenja, po dovršenju izrade konzervatorske podloge i plana upravljanja Arenom, izradit će se projektna dokumentacija u koju će biti uključeni svi zainteresirani dionici.

Sadašnje uređenje predviđa osposobljavanje i privođenje namjeni sustava navodnjavanja, uređenje spojnih staza koje će povezati klupe i u konačnici parterno uređenje preostalih zelenih površina. Radovi na uređenju staza i sustava navodnjavanja bit će okončani ovaj tjedan, dok će se parterno uređenje izvoditi u narednom tjednu.

Grad Pula će uređenjem površine Ozad Arene dobiti još jednu zelenu površinu oplemenjenu dodatnim zelenilom.