Od 11. do 19. svibnja prijave za upis djece u dječje vrtiće na području Grada Pule za sljedeću pedagošku godinu

PODIJELI
10 / 05 / 2023
Ilustracija

Od 11. do 19. svibnja podnose se prijave za upis djece u dječje vrtiće na području Grada Pule za pedagošku 2023./2024. godinu, putem nacionalnog portala e-Upisi, dostupnog na portalu e-Građani.

Aplikaciji za prijave pristupa se putem poveznice: https://vrtici.e-upisi.hr/.

Preduvjeti za korištenje aplikacije e-Upisi su pristup internetu su postojanje OIB broja, posjedovanje važeće vjerodajnice za pristup sustavu e-Građani i evidentiran odnos roditelj i dijete u sustavu e-Građani.

Pozivaju se svi roditelji da provjere valjanost svoje vjerodajnice za pristup portalu e-Građani, odnosno da, ukoliko to još nisu učinili, iskoriste neku od ponuđenih vjerodajnica i pristupe sustavu e-Građani. Popis svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na poveznici: ovdje.

Također, pozivaju se svi roditelji da po pristupu sustavu e-Građani provjere podatke koji se u sustavu nalaze o njima i djeci.

Nadalje, prijavi se prilažu i određeni dokumenti koje nije moguće dobiti iz sustava e-Građani.

Prijavom na portal e-Građani i odabirom Upisa u vrtiće, dolazi se do stranice e-Upisa na kojoj se nalaz popis svih dječjih vrtića i programa koji se nude. Na ovom mjestu moguće je, odabirom županije (IŽ) i grada (Pula-Pola), dobiti prikaz svih dječjih vrtića u Gradu Puli i njihovih programa.

Ove informacije pomažu roditeljima da odabir vrtića tj. programa usklade s vlastitim i djetetovim potrebama i željama.

Roditelji mogu predati samo jedan zahtjev i odabrati četiri prioritetna izbora vrtića na području grada Pule.

Također, stranica e-Upisa sadrži i Opće uvjete upisa te prilično detaljne Korisničke upute za roditelje o načinu ispunjavanja same aplikacije upisa.

Pozivaju se svi roditelji da prije ispunjavanja prijava prouče upute o upisima.

Upute za korištenje sustava koje je sastavio Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, možete pronaći na sljedećoj poveznici: ovdje.

U slučaju teškoća s prijavom roditelj može doći osobno na bilo koje upisno mjesto objavljeno u Pozivu za upise svakim radnim danom od 9,00 do12,00 sati, osim utorka 16. svibnja 2023., kada upisna mjesta rade od 15,30 do 18,30 sati, i uz pomoć administratora na upisnom mjestu izvršiti svoju prijavu.

Nakon dovršetka procesa prijava, nakon 19. svibnja 2023., Povjerenstvo za provođenje upisa u dječje vrtiće pregledat će sve pristigle prijave i izvršiti bodovanje.

U razdoblju od 21. svibnja do 5. lipnja roditelji su obvezni ponovno ući u aplikaciju i provjeriti trebaju li dopuniti svoju prijavu.

Objava rezultata bodovanja bit će objavljena nakon 6. lipnja 2023. godine na oglasnim pločama dječjih vrtića, službenim web stranicama dječjih vrtića te službenim web stranicama Grada Pule.

Rezultatima bodovanja omogućuje se podnositeljima zahtjeva kontrola ispravnosti unesenih prioritetnih izbora dječjih vrtića i dodijeljenih bodova.

Roditelji mogu izjaviti prigovor na rezultate bodovanja u roku od 5 dana od objave. Prigovor se podnosi Upravnom vijeću dječjeg vrtića koji je odabran kao prvi izbor, putem Povjerenstva.

Nakon isteka roka za podnošenje prigovora i donošenje odluka po prigovorima, Povjerenstvo utvrđuje Listu reda prvenstva upisa u dječji vrtić (Konačna lista) koja će biti objavljena na oglasnim pločama dječjih vrtića, službenim web stranicama dječjih vrtića te na službenim web stranicama Grada Pule.

U slučaju potrebe, najčešće radi dodatnog utvrđivanja potreba djeteta, tijekom provođenja upisa Povjerenstvo će na razgovor pozvati roditelje i dijete.

Obavijest o početku upisa u dječje vrtiće i prateće dokumente možete pronaći na poveznici: ovdje.