Novosti

04/05/2023

Obilježen Međunarodni dan odgoja bez batina

Na Fakultetu za ekonomiju i turizam„Dr. Mijo Mirković“ 3. svibnja 2023. održao se okrugli stol u organizaciji Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pula-Pola, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana odgoja bez batina.

Moderatorica okruglog stola, izvanredna profesorica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Puli, Marina Diković, uvodno je pozdravila prisutne, zamjenicu gradonačelnika Grada Pula-Pola, Ivonu Močenić, pročelnicu Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade, Ivanu Sokolov i tajnika Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pula-Pola, Kritiana Družetu te ostale sudionike. Okruglom stolu prisustvovali su članovi Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pula-Pola, ravnateljice osnovnih škola i dječjih vrtića na području grada Pule, predstavnici Centra za socijalnu skrb s područja Istarske županije, voditeljica Probacijskog ureda u Puli, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Pula, predstavnice Centra za socijalnu skrb u Puli, pedagozi, socijalni radnici, psiholozi i ostalo stručno osoblje ustanova s područja grada te studenti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Puli.

Jelena Pereša, diplomirana pravnica, savjetnica realitetne terapije i licencirana voditeljica preventivnih programa za roditelje "Rastimo zajedno” u svom je izlaganju predstavila preventivne aktivnosti, a naročito ciljanje programe roditeljstvu iz grupe programa “Rastimo zajedno”. Naglasila je da su batine, tjelesno kažnjavanje djece, isto što i nasilje te da je to jedan od nezakonitih načina discipliniranja. Praksa je pokazala da još uvijek dio roditelja kažnjava djecu, ne znajući da čine zabranjeno discipliniranje. I zanemarivanje djece, te sa druge strane korištenje sile, u konačnici predstavlja kazneno djelo, a svjedočimo i rastu vršnjačkom nasilja, što je svakako alarm za društvo u cjelini. Odgoj je umjetnost koja se uči tijek odrastanja, a I dobiva se kroz primarni odgoj u obitelji. Osim kvalitete, važna je i kvantiteta provedenog vremena s djecom, zaključila je stručna radnica u Obiteljskom centru u Puli.

Irena Mosić Šajatović, profesorica psihologije i stručni suradnik psiholog u Osnovnoj školi Šijana, prezentirala je primjere iz prakse u radu sa školskom djecom. Navela je utjecaj društvenih mreža kao vrlo rizičan faktor s kojim se svakodnevno susreću roditelji i učitelji u procesu odgoja. Naglasila je da je škola mjesto susreta te da u njoj djeca uče za život.

Nikolina Gobo, magistra socijalnog rada, bihevioralni forenzičar u edukaciji za realitetnog psihoterapeuta, socijalna radnica za djecu, mladež i obitelj pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad – područni ured Pula-Pola, u svom je izlaganju pobliže predstavila zakonsku regulative koja definira područje zlostavljanja i zanemarivanja djece, međuresornu suradnju između odgojno-obrazovnih te zdravstvenih ustanova. Navele je i najčešće posljedice zlostavljanja, kao i trans generacijski prijenos nasilja te modele prevencije vršnjačkog nasilja.

Jadranka Černjul, osnivačica i koordinatorica Sigurne kuće Istra, stručnjakinja za rad sa ženama žrtvama nasilja pričala je o svom dugogodišnjem iskustvu u radu s ženama i djecom, žrtvama nasilja. Prezentirala je rad Sigurne kuće Istra te primjere s kojim se svakodnevno susreću djelatnice.

Moderatorica okruglog, izvanredna profesorica Marina Diković, voditeljica Centra za kompetencije u obrazovanju osvrnula se na rad sa studentima, navela bitne kompetencije koje studenti predškolskog odgoja usvajaju tijekom obrazovanja te istaknula važnost kontinuirane naobrazbe i praćenja trendova u društvu.

Po završetku izlaganja, održala se rasprava. Studenti i članovi Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pula-Pola, iznijeli su razmišljanja o problemima u odgoju djece tijekom školovanja.

Zaključak okruglog stola je težnja za kvalitetnijim društvom, kroz proces kontinuiranog i ustrajnog učenja i ulaganja u odgoj bez primjenjivanja sile i batina.

Međunarodni dan odgoja bez batina obilježava se 30. travnja, a pokrenula ga je organizacija EPOCH-USA 1998. godine. Obilježavanja se s ciljem edukacije o štetnosti neprimjerenog odgoja i fizičkog kažnjavanja, a to je i prilika za obraćanje svima koji se brinu o djeci i mladima te sudjeluju u njihovom odgoju.

Okrugli stol je jedna u nizu aktivnosti Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pula-Pola u ovoj godini. Vijeće je radno tijelo Gradonačelnika, osnovano je u cilju razvoja programa prevencije kriminaliteta u Gradu Puli, a radi sigurnosti građana, materijalnih dobara i zajednice u cjelini. Osnovni cilj rada je povećanje opće razine stanja sigurnosti u Gradu Puli, uz povećanje osjećaja sigurnosti građana, koje može nastati na osnovu njihovog povjerenja u učinkovitost svih institucija koje se bave zaštitom sigurnosti građana. Programom utvrđeno je pet sigurnosnih prioriteta na koje se treba usmjeriti preventivno djelovanje Vijeća: zlouporaba opojnih droga i alkohola, vršnjačko nasilje, nasilje u obitelji, problemi ponašanja u prometu i vandalizam.