Novosti

29/04/2023

Predstavnik Grada Pule sudjelovao na međunarodnoj konferenciji „Privatna zaštita“

Hrvatski ceh zaštitara organizirao je četvrtu međunarodnu konferenciju „Privatna zaštita" u Zagrebu na kojoj je u ime Grada Pule sudjelovao Kristian Družeta.

Sudjelujući na jednoj od panel rasprava pod nazivom  "Security by Design“ Družeta je prenio iskustva Grada Pule u uspostavi zaštite javnih površina i javno-privatnoj suradnji između jedinica lokalne samouprave i pružatelja gospodarsko sigurnosne industrije privatne zaštite. Poseban osvrt je bio na uspostavi sigurnih javnih prostora kroz uređenje prostora.

Ujedno je podsjetio da je Grad Pula 2022. godine primio Hrvatsku veliku nagradu sigurnosti za projekt ophodnje privatne zaštite na javnim površinama. Pri tome je naglasio važnost daljnjeg razvoja urbane sigurnosti i osiguranja potrebne razine opće sigurnosti i kvalitete života građanima.

Također, ukazao je na važnost komunikacije sa svim dionicima kako bi se u potpunosti razumjela potreba, važnost, obaveza i uloga lokalne samouprave i cijele zajednice u ostvarenju potrebne razine opće sigurnosti i komunalnog reda u skladu s mogućnostima koje propisi dozvoljavaju gradovima i općinama.

Naglašeno je da će Grad Pula i ove godine nastaviti sa zajedničkim ophodnjama službenika Gradskog redarstva i zaštitarima u cilju zaštite javnih površina i podizanja potrebne razine komunalnog reda. Također je ukazano na primjere dobre prakse iz susjednih država, gdje je kao primjer navedena Slovenija, koja je zakonskom regulativom omogućila gradovima i općinama nadzor iz područja javnog reda i mira te davanjem ovlasti koje omogućavaju učinkovitu provedbu poslova i obaveza prenesenih na lokalnu samoupravu. Ovo je posebno naglašeno jer se građani često javljaju za pomoć Gradu za one probleme koju su u nadležnosti policije ili drugih institucija s očekivanjem da im se pomogne, a za što gradovi i općine u ovom trenutku nemaju ovlasti nadzora i postupanja.

Osim što je konferencija okupila stručnjake iz područja sigurnosti i zaštite, javnih i privatnih društava, sindikata, akademske zajednice te korisnike usluga privatne zaštite, ovakvim angažmanom ostvaruje se razmjena znanja i informacija koje mogu dati odgovore na nove izazove te potrebu usklađivanja sa zakonima i pronalaskom novih rješenja koja unapređuju kvalitetu života s aspekta sigurnosti svih građana.