Novosti

16/03/2023

Započelo javno savjetovanje o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana Grada Pule

Konačno krećemo s najavljenim procesom. Naša vizija je održiv, human razvoj grada, a kroz transparentan proces i uz uključenost struke ćemo dobiti jedan od najvažnijih gradskih dokumenata.

Grad Pula pokrenuo je javno savjetovanje o Nacrtima Odluka kojima se pokreću Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pule i Generalnog urbanističkog plana Grada Pule. S obzirom na potrebu hijerarhijske usklađenosti planskih rješenja izrada ovih dvaju planova, iako u zasebnim postupcima, provodi se istodobno.

Odluke koje su predmet savjetovanja, a koje u svom sadržaju ističu razloge za pokretanje izrade kao i ciljeve koje se želi ovim izmjenama postići, temelje se na potrebi usklađenja planskih rješenja sa recentno izrađenim strateškim dokumentima kao i onima koji su u završnoj fazi izrade (Strategija razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Plan razvoja grada Pula-Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine, Strategija upravljanja imovinom) koji svojim sadržajem definiraju razvojne pravce u kontekstu uređenja prostora, na prijedlozima stručnih organizacijakao i analizi zahtjeva i prijedloga zaprimljenih tijekom nedavno upućenog javnog pozivaza iskaz interesa za promjenom prostorno planske dokumentacije.

Ključne teme koje su ocijenjene bitnima za usmjeravanje budućeg razvoja Grada Pule vezane su uz iznalaženje integriranih prostornih rješenja usmjerenih na stvaranje urbanog prostora visokog životnog standarda, razvoj javne društvene infrastrukture, funkcionalniju prometnu povezanost, stvaranje pješačkih tokova, unaprjeđenje zelene infrastrukture, dostizanje adekvatnog stupnja infrastrukturne opremljenosti, uređenosti i kvalitete urbanog prostora, sve u skladu sa aktualnim opredjeljenjima i politikama u urbanom prostoru, kroz stvaranje prostorno-planskih pretpostavki za realizaciju navedenih ciljeva.

„Prostorni plan i GUP kapitalni su dokumenti za razvoj Pule koji, siguran sam, svi priželjkujemo. Mislimo li sačuvati vrijedne prostore od devastacije ali istovremeno i dozvoliti da se realiziraju kvalitetne javne i privatne investicije koje će biti na korist građanima – promjene su nužne. Transparentan postupak i uključenost struke ključna su garancija da ćemo dobiti kvalitetniji prostorni plan od onog kojeg imamo danas, Prostorni plan koji će kvalitetno odgovoriti na potrebe grada. Pula se mora širiti i razvijati, a to ćemo raditi planski, detaljno, prvenstveno u suradnji sa strukom, a jednako tako uvažavajući glas građana. Uz ljude prostor je najvrijednije što Pula ima. Iako mnogima ovakav dokument možda i nije predmet interesa, on je prevažan za našu sadašnjost i budućnost. Naša vizija je održiv, human razvoj grada koji će odgovoriti na one potrebe koji utječu na kvalitetu života ovdje, na pitanje potrebe za stanogradnjom, zelenim površinama i održivim investicijama koje mogu garantirati nova radna mjesta i sve benefite koje one donose za grad i gradsku blagajnu“, istaknuo je gradonačelnik Zoričić.

U odnosu na značaj ovih strateških prostornih planovasudjelovanje građana i pravnih subjekata od velike je važnosti pa se stoga poziva svu zainteresiranu javnost da izvrši uvidu Nacrte prijedloga Odluka o izradi te dostavi svoja mišljenja i/ili prijedlogekako bi se procesi pokrenuli s čim kvalitetnijim Odlukama te posljedično dobili čim kvalitetnija planska rješenja.

„Pozivam sve da se uključe. Sve važne odluke do sada donosili smo uz vaš input, korigirali smo ih uvažavajući komentare s terena i ovo neće biti iznimka. Suradnjom i dvosmjernom komunikacijom idemo raditi na gradu po mjeri vremena i ljudi“, poručio je gradonačelnik.

Cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na izmjenu i dopunu PPUG-a Pule, i na izmjenu i dopunu GUP-a Pule dostupna je putem u rubrici eKonzultacije.

Primjedbe, prijedloge i/ili mišljenja na izloženi Nacrt prijedloga Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna PPUG-a Pule moguće je poslati na mail adresu prostorno-ppug@pula.hr, a na Nacrt prijedloga Odluke o izradi XI. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Pule na mail adresu prostorno-gup@pula.hr, i to zaključno do 16. travnja 2023. godine, do kada traje javno savjetovanje.

Po izradi Izvješća o provedenim javnim savjetovanjima, temeljem kojih i izrade Prijedloga Odluka o izradi, iste će se uputiti Gradskom vijeću Grada Pule na donošenje, kojim će formalno započeti postupci izrade izmjena i dopuna Planova.