Novosti

21/03/2023

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za četvrtak, 23. ožujka 2023.­­ godine, s početkom u 17,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, sazvana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule 

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća od 22.02.2023.
 3. Donošenje Odluke o dodjeli financijskih sredstava trgovačkom društvu Pula Sport d.o.o.
 4. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju povjerene komunalne djelatnosti sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovog zbrinjavanja
 6. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada:
  6.1. Dječjeg vrtića Pula
  6.2. Dječjeg vrtića Mali svijet
  6.3. Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola
 7. Donošenje:
  7.1. Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanja sudaca porotnika za mladež za Općinski sud u Puli-Pola
  7.2. Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanja sudaca porotnika Županijskog suda u Puli-Pola
 8. Donošenje Odluke o razrješenju (Marko Grgić) i izboru (Marijana Bagarić) člana Odbora za gospodarstvo
 9. Donošenje Zaključka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pula-Pola
 10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o gradnji komunalne infrastrukture
 11. TEMATSKA TOČKA – Luka Pula d.o.o. Pula
  (izvjestitelji: Upravni odjel za lokalnu samoupravu i Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom)

Materijale možete pogledati ovdje