Novosti

14/03/2023

Koordinacijsko vijeće jednoglasno usvojilo konačni nacrt Strategije razvoja urbanog područja Pula i Akcijskog plana za razdoblje 2021.-2027.

U prostorijama Komunalne palače, održana je šesta sjednica Koordinacijskog vijeća urbanog područja Pula kojom je predsjedavao gradonačelnik Pule Filip Zoričić, a koja je okupila gradonačelnike i načelnike jedinica lokalne samouprave urbanog područja Pula, odnosno, predstavnike gradova Pule i Vodnjana te općina Fažana, Barban, Ližnjan, Medulin, Marčana i Svetvinčenat. Sjednici je prisustvovala i Anja Ademi, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, ujedno i predsjednica Partnerskog vijeća Urbanog područja Pula i čelnica ITU Posredničkog tijela Pula.

Prisutne je uvodno pozdravio gradonačelnik Filip Zoričić koji je naglasio važnost sjednice na kojoj je predviđeno usvajanje konačnog nacrta Strategije razvoja urbanog područja Pula (SRUP) za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine, te Akcijskog plana kao provedbenog akta SRUP-a.

Za SRUP Pula od 2021. do 2027. godine izrađena je i Strateška procjena utjecaja na okoliš kojom se procjenjuju značajni učinci SRUP-a na okoliš.

Koordinacijsko vijeće urbanog područja Pula je na šestoj sjednici jednoglasno usvojilo konačni nacrt Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine, te je time dobiveno pozitivno mišljenje na predloženu Strategiju.

Daljnje aktivnosti odnose se na upućivanje strateškog dokumenta svim jedinicama lokalne samouprave iz obuhvata urbanog područja Pula radi davanja mišljenja njihovih predstavničkih tijela, kao i na mišljenje Partnerskog vijeća za urbano područje Pula.

Grad Pula-Pola, kao grad središta urbanog područja Pula, izradio je Nacrt Strategije razvoja Urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine - SRUP Pula, koja će predstavljati podlogu i osnovni preduvjet za korištenje ITU mehanizma u novom financijskom razdoblju 2021. do 2027. godine.

ITU mehanizam predstavlja mehanizam integriranja sredstava usmjerenih prema aktivnostima kojima je cilj ojačati ulogu urbanih područja i gradova kao pokretača gospodarskog i društvenog razvoja. Ovom se Strategijom definiraju zajedničke smjernice razvoja urbanog područja, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja, olakšavanje provedbe zajedničkih projekata te razvoj zajedničke vizije koja nadilazi administrativne granice i stvara sinergije koje koriste urbanom području u cjelini.