Grad Pula objavio Javni poziv za financiranje programa i projekata s područja socijalne skrbi, zdravstva i veterinarstva od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule u 2023. godini

PODIJELI
23 / 01 / 2023
javni poziv

Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pule za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata s područja socijalne skrbi, zdravstva i veterinarstva od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule u 2023. godini, Grad Pula - Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade, 23. siječnja 2023. godine raspisao je Javni poziv za financiranje programa i projekata s područja socijalne skrbi, zdravstva i veterinarstva od interesa za opće dobro koje provode  udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule u 2023. godini.

Pozivaju se udruge i ostale neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u Javnom pozivu da se prijave za financijsku podršku programima i projektima koji doprinose razvoju prioritetnog područja P3 Uključiv i digitalan grad iz strateškog dokumenta planiranja i razvoja Grada Pule „Provedbeni program Grada Pule za razdoblje 2021.-2025. godine“.

Rok za podnošenje prijava je22. veljače 2023. godine.

Tekst Javnog poziva i ostala popratna dokumentacija mogu se pronaći ovdje.