Novosti

20/01/2023

Uklanjanje ruševnog objekta iza spomenika na Valkanama

U tijeku su radovi na uklanjanju ruševnog i opožarenog montažnog objekta te konstrukcije nadstrešnice iza spomenika na Valkanama.

Riječ je, naime, o nekadašnjem ugostiteljskom objektu čija je struktura dugo vremena bila narušena, a okoliš zapušten, pa je Grad Pula donio odluku o njegovom uklanjanju kako bi se doprinijelo sigurnosti građana, ali i vizualnom poboljšanju ovog atraktivnog dijela grada.  

Po završetku radova na uklanjanju navedenog objekta, slijedi čišćenje terena te uređenje okoliša koje će se provoditi u dogovoru s trgovačkim društvom Pula Herculanea.

Radove na uklanjanju dotrajalog objekta izvodi tvrtka Roveria usluge d.o.o. iz Svetvinčenta, a cijena radova je 2.641,00 eura bez PDV-a.