Prijedlozi kandidata za javna priznanja Grada Pule primaju se do 28. veljače 2023. godine

PODIJELI
20 / 01 / 2023
poziv za prijedlog kandidata za javna priznanja Grada Pule

Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule poziva sve građane s prebivalištem u Gradu Puli, pravne osobe sa sjedištem u Gradu Puli i gradonačelnika, da dostave prijedloge kandidata kojima bi se kao zaslužnim osobama uručila javna priznanja Grada Pule u 2023. godini.

Nagrada Grada Pule dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su svojim višegodišnjim radom i posebnim uspjesima u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, tjelesne i tehničke kulture, odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, zaštite čovjekova okoliša ili u pružanju humanitarne i druge pomoći, dali značajan doprinos razvitku i ugledu Grada Pule.

Grb Grada Pule dodjeljuje se pojedincima za postignute izvanredne rezultate i osobite uspjehe ostvarene u prethodnoj 2022. godini. 

Povelja Grada Pule dodjeljuje se pravnim osobama, trgovačkim društvima, ustanovama ili udrugama za izvanredne rezultate i osobite uspjehe u radu.

Povelja “Počasni građanin Grada Pule” dodjeljuje se kao posebna počast pojedincima koji nisu stanovnici Grada Pule, a svojim su osobnim doprinosom zadužili Grad Pulu i njegove građane, značajno pomažući napredak i razvoj Grada Pule te suradnju s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu.

Prijedlog kandidata mora biti potpisan od predlagatelja, obrazložen i po mogućnosti popraćen dokumentacijom kojom se dokazuju navodi iz prijedloga i obrazloženja.

Prijedlozi kandidata podnose se do utorka, 28. veljače 2023. godine na adresu: GRAD PULA-POLA, Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja, 52100 PULA, Forum 1.  

Dodjela najviših gradskih priznanja tradicionalno se održava 5. svibnja na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pule povodom Dana Grada Pule.

Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Pule nalazi se ovdje.