Sutra javno izlaganje nacrta prijedloga Strategije razvoja urbanog područja Pula i Strateške studije procjene utjecaja na okoliš

PODIJELI
17 / 01 / 2023
javno izlaganje

Sutra, 18. siječnja 2023. godine od 15:00 do 17:00 sati u prostorijama Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković, Preradovićeva 1/1, 52100 Pula, u Dvorani 203, održat će se javno izlaganje  nacrta prijedloga Strategije razvoja urbanog područja Pula i Strateške studije procjene utjecaja na okoliš.

U tijeku je javna rasprava o nacrtu prijedloga Strategije razvoja urbanog područja Pula i Strateškoj studiji procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine koja je započela 30. prosinca 2022. godine i trajat će do 30. siječnja 2023. godine.

Tijekom procesa izrade Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine provodi se postupak strateške procjene utjecaja na okoliš čiji su rezultati dani u Strateškoj studiji procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša.

Upravni odjel za lokalnu samoupravu Grada Pule pokrenuo je javnu raspravu o Strateškoj studiji procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine i o nacrtu prijedloga Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine temeljem Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, a u svezi Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

Javni uvid može se obaviti svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati u razdoblju trajanja javne rasprave u prostorijama Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Forum 2, Pula.

Nacrti dokumenata dostupni su i na mrežnim stranicama Grada Pule:

https://www.pula.hr/hr/eusluge/ekonzultacije/ekonzultacije-u-tijeku/92/javna-rasprava-o-strateskoj-studiji-procjene-utjecaja-na-okolis-za-strategiju-razvoja-urbanog-podrucja-pula-za-razdoblje-od-2021-do-2027-godine-i-nacrtu-prijedloga-strategije-razvoja-urbanog-podrucja-pula-za-razdoblje-od-2021-do-2027-godine/

U javnoj raspravi mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe koje za vrijeme trajanja javne rasprave mogu davati prijedloge, mišljenja i primjedbe koji se mogu upisati u knjigu primjedbi, koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, dostaviti u pisanom obliku na adresu: Grad Pula, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, Forum 1, 52 000 Pula ili dostaviti na adresu elektroničke pošte: spuo.srup@pula.hr, zaključno s 30. siječnja 2023. godine.

Odluka i Obavijest dostupne su na mrežnoj stranici Grada Pule:

https://www.pula.hr/hr/uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-lokalnu-samoupravu/odsjek-za-stratesko-planiranje/?edit&language=hr