Javno izlaganje nacrta prijedloga Strategije razvoja urbanog područja Pula i Strateške studije procjene utjecaja na okoliš 18. siječnja

PODIJELI
13 / 01 / 2023
javno izlaganje

U tijeku je javna rasprava o nacrtu prijedloga Strategije razvoja urbanog područja Pula i Strateškoj studiji procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine koja je započela 30. prosinca 2022. godine i trajat će do 30. siječnja 2023. godine.

Javno izlaganje  nacrta prijedloga Strategije razvoja urbanog područja Pula i Strateške studije procjene utjecaja na okoliš održat će se u srijedu, 18. siječnja 2023. godine od 15:00 do 17:00 sati  u prostorijama Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković, Preradovićeva 1/1, 52100 Pula, u Dvorani 203.

Tijekom procesa izrade Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine provodi se postupak strateške procjene utjecaja na okoliš čiji su rezultati dani u Strateškoj studiji procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša.

Upravni odjel za lokalnu samoupravu Grada Pule pokrenuo je javnu raspravu o Strateškoj studiji procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine i o nacrtu prijedloga Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine temeljem Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, a u svezi Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

Javni uvid može se obaviti svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati u razdoblju trajanja javne rasprave u prostorijama Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Forum 2, Pula.

Nacrti dokumenata dostupni su i na mrežnim stranicama Grada Pule:

https://www.pula.hr/hr/eusluge/ekonzultacije/ekonzultacije-u-tijeku/92/javna-rasprava-o-strateskoj-studiji-procjene-utjecaja-na-okolis-za-strategiju-razvoja-urbanog-podrucja-pula-za-razdoblje-od-2021-do-2027-godine-i-nacrtu-prijedloga-strategije-razvoja-urbanog-podrucja-pula-za-razdoblje-od-2021-do-2027-godine/

U javnoj raspravi mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe koje za vrijeme trajanja javne rasprave mogu davati prijedloge, mišljenja i primjedbe koji se mogu upisati u knjigu primjedbi, koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, dostaviti u pisanom obliku na adresu: Grad Pula, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, Forum 1, 52 000 Pula ili dostaviti na adresu elektroničke pošte: spuo.srup@pula.hr, zaključno s 30. siječnja 2023. godine.

Odluka i Obavijest dostupne su na mrežnoj stranici Grada Pule:

https://www.pula.hr/hr/uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-lokalnu-samoupravu/odsjek-za-stratesko-planiranje/?edit&language=hr